E-tåg inställda, störningar i närtågstrafiken i riktning mot Kyrkslätt på fredagseftermiddag

Alla E-tåg är inställda mellan Helsingfors och Köklax på grund av ett trasigt tåg. Detta gäller ca fram till kl. 16.

Den som vill ta sig till mellanstationerna kan använda U-tåg.

Störningen kan påverka också Y-, X- och U-tågen.