Hållplats Ishallen H2070 på Nordenskiöldsgatan tas åter i bruk 30.10

Hållplatsen Ishallen H2070 på Nordenskiöldsgatan tas åter i bruk måndagen den 30 oktober.

Hållplatsen har varit indragen på grund av spårarbeten. Linjerna 69, 506 och 848 trafikerar hållplatsen.