Hållplats Munkshöjden H1398 på Labbackavägen flyttas 18.10

Hållplatsen Munkshöjden H1398 på Labbackavägen flyttas ca 50 m framåt på grund av grävningsarbeten.
Det tillfälliga hållplatsläget gäller fram till 3.5. Detta påverkar linjerna 32, 35 och 52.