Hållplats Paciussvängen H0119 i Mejlans ur bruk 18.10-8.11

Hållplatsarbetet fortsätter på Paciusgatan i Mejlans. Det innebär att hållplatsen H0119 Paciussvängen för spårvagnslinje 4 är indragen fram till 8.11.