Hållplatsändringar i Munkshöjden från 17.10

Det sker hållplatsförändringar på busslinjerna 18, 18N, 31, 32, 33, 34, 35 och 57 som kör via Munkshöjden och linje 58 återgår till sin ordinarie rutt på tisdag 17.10.

Hållplatserna Raumovägen H1417 och H1434  samt Munkshöjdens köpcentrum H1482 dras in.

Från och med 17.10 avgår linje 18 från hållplatsen Munkshöjdens köpcentrum H1485 och linje 58 från Munkshöjdens köpcentrum H1484. Linje 35 stannar i riktning mot Dragonvägen vid hållplatsen Munkshöjdens köpcentrum H1485.

Linje 58 återgår till sin vanliga rutt Munksnäs allén – Bredviksvägen – Professorvägen – Ulfsbyvägen när den kör i riktning mot Munkshöjden.