Linjerna 14 och 18N återgår till ordinarie rutt på Säljägargatan lördag 28.10

Arbetena som startade på Säljägargatan i september är nu klara och linjerna 14 och 18N kan återgå till ordinarie rutt på Munkholmsgatan och Säljägargatan lördagen den 28  oktober.
Också hållplatserna Munkholmsgatan H1185 och H1186, Ärtholmsgatan H1187 och H1188 samt Grundsundsgränden H1189 tas åter i bruk.