Metrons testkörningar fortsätter på torsdag 19.10

HST som ansvarar för trafikeringen av metron fortsätter metrons testkörningar på hela metrolinjen på torsdag 19.10. Testkörningar görs enligt planen 19. – 24.10. På onsdag 25.10 och på torsdag 26.10 görs inte testkörningar. På samma sätt som tidigare ska passagerarna stiga av tåget senast i Gräsviken. Om eventuella ändringar i trafiken får du information på HRT:s webbplats www.hsl.fi, i Reseplaneraren samt på passagerarinformationsskärmarna. Du kan också beställa HRT:s meddelanden om valda trafikmedel per e-post.