Ruttändring för linje 349 på Vichtisvägen 5.10

Rondellen på Vichtisvägen vid Odilampi har tagits i bruk och den gamla gatuförbindelsen har stängts av. Linje 349 kör i fortsättningen till vändplatsen i Odilampi via rondellen och den nya gatuförbindelsen. Linje 349 stannar vid hållplatserna Odilampi (E7201 och E7202) på Vichtisvägen samt vid hållplatsen Odilampivägen (E7970). Ruttändringen är permanent.