Tillfällig ändring av körväg för busslinjerna 137 och 138 från 23.10

Updatering 22.12: undantagsrutt till 3.1

Busslinjerna 137 och 138 kör undantagsrutt i Mattby 23.10 – 27.12.

Linje 137 kör undantagsrutten Mattbyvägen - Mattsgatan – Mattby hälsostation - Mattsgatan och linje 138 undantagsrutten Mattbyvägen - Mattsgatan - Mattgårdsvägen - Fjärdingsvägen. Linjerna kör inte sträckan Abelsgatan och Mattgårdsvägen.

 

Undantagsrutt för linje 137

Undantagsrutt för linje 138