Vissa hållplatser för spårvagnslinje 4 i Mejlans ur bruk 11.-25.10

På Paciusgatan i Mejlans görs hållplatsarbeten 11.-25.10. Det innebär att hållplatserna Mejlansvägen H0117 och H0118 är indragna 11.-17.10 och hållplatserna Paciussvängen H0119 och H0120 är indragna 18.-25.10..