Hållplats Ängsporten E2136 på Havsvindsvägen flyttas 7.11

Hållplatsen Ängsporten E2136 på Havsvindsvägen flyttas tisdagen den 7 november ca 100 meter framåt (hållplatsen på kartan). Förändringen gäller tills vidare.

Busslinjerna 112, 118, 118B, 124, 125, 125B och 125N stannar vid hållplatsen.