Hållplats Femkanten H1174 flyttas 8.11

Hållplatsen Femkanten H1174 flyttas tisdagen den 8 november ca 100 meter i riktning mot Albertsgatan. Det tillfälliga läget gäller till början av december.

Hållplatsen trafikeras av busslinjerna 14, 17, 18 och 18N.