Hållplats Vellamontie i Kervo indragen 20.-23.11

Hållplatsen Ke0139 Vellamontie i Kervo är indragen 20.-23.11 på grund av gatuarbeten. De ersättande hållplatserna är Käenkatu Ke0155 och Paasikivenkatu Ke0407.

Hållplatsen används av busslinjerna 633A och 973/L.