Linje 313 på undantagsrutt i Gruvsta

Linje 313 kör i båda riktningar i Gruvsta via Gruvfogdevägen och Gruvvägen 20.11.2017-28.2.2018. Linjen trafikerar inte hållplatsen Gruvstavägen (V1603). Gruvstavägen är avstängd för trafik på grund av arbetena.
Linje 313 stannar vid alla hållplatser son ligger längs undantagsrutten.