Ändhållplats för linjerna 102, 102T, 103 och 103T i Gräsviken på vardagar fr.o.m. 4.12

Ändhållplatsen för busslinjerna 102, 102T, 103 och 103T flyttas till metrostationen i Gräsviken måndagen den 4 december. Ändringen gäller de avgångar som körs på vardagar före kl. 19.


Orsaken är rusningen i Kampens terminal på grund av minskat passagerarantal. Vissa bussturer är framme i Kampens terminal före utsatt tid och pausplatserna i Kampens terminal räcker inte till alla bussar framför allt i högtrafiken.

Passagerarantalet har minskat mest på busslinjerna 102 och 103 på grund av metron som nu kör till Mattby. Därför använder dessa linjer metrostationen i Gräsviken som ändhållplats på vardagar före kl. 19. På kvällarna och under veckoslutet kör bussarna till Kampens terminal.

Det är möjligt att byta från metro till buss också vid Aalto-universitetets metrostation.

Detta gäller fram till 2.1.2018. Den 3 januari 2018 blir busstrafiken i södra Esbo och på Drumsö matartrafik och linjerna 102(T) och 103(T) läggs ner. Mer information om matartrafiken: www.hsl.fi/sv/västmetron

 

 

Avvikande arrangemang på linjerna 102(T) och 103(T) 4.12.2017-2.1.2018 på vardagar före kl. 19

 

Avgångshållplats i Gräsviken: Västerleden (H1013 på Porkalagatan, hållplatsen på kartan: https://www.reittiopas.fi/pysakit/HSL:1201129)

Ändhållplats i Gräsviken: Gräsviken(M) (H0213 på Östersjögatan, hållplatsen på kartan: https://www.reittiopas.fi/pysakit/HSL:1201431)

Linjerna trafikerar inte längre följande hållplatser: Kampen, Lappbrinken, Västerleden (H1011 och H1014)

De första avgångarna på vardagar från Otnäs och Norra Hagalund till Kampen:

102(T): 18.28
103(T): 18.37

De första avgångarna på vardagar från Kampen till Otnäs och Norra Hagalund:

102(T): 19.15
103(T): 19.07