Ändringar i närtågstrafiken i HRT-området fr.o.m. 10.12

Det sker ändringar i närtågstrafiken i HRT-området söndagen den 10 december. Sjundeå får två nya Y-tåg på vardagar vilket orsakar små ändringar i tidtabellerna för vissa E- och U-tåg. På stambanan får N-tåg en ny avgång på lördagar och söndagar från Kervo kl. 6.14. Också vissa Z-tåg får ny tidtabell på grund av öppnandet av stationen i Henna.

Ändringar i korthet

Kustbanan:

  • U-tåget från Helsingfors kl. 6.47 på vardagar tidigareläggs med en minut och den nya avgångstiden är kl. 6.46. Tåget kör fram till Sjundeå.
  • E-tåget från Helsingfors kl. 6.56 tidigareläggs med en minut och den nya avgångstiden är 6.55.
  • Nytt Y-tåg från Sjundeå kl. 7.49, tåget avgår från Kyrkslätt till Helsingfors kl. 8.06 och ersätter det nuvarande X-tåget.
  • Y-tåget från Helsingfors kl. 13.07 tidigareläggs med en minut och den nya avgångstiden är 13.06.
  • Nytt Y-tåg från Helsingfors till Sjundeå kl. 16.22.
  • Ett nytt U-tåg startar från Sjundeå kl. 17.27, tågets avgångstid från Kyrkslätt till Helsingfors är kl. 17.36 liksom nu.

Stambanan:

  • Z-tåget från Helsingfors kl. 6.35 och 7.35 tidigareläggs med 5 minuter (de nya avgångstiderna kl. 6.30 och 7.30).
  • Z-tåget som anländer till Helsingfors kl. 8.24 senareläggs med 2 minuter.
  • Z-tåget som anländer till Helsingfors kl. 10.14 senareläggs med 10 minuter.
  • Ett nytt N-tåg från Kervo kl. 6.14 på lördagar och söndagar.

För detaljerade tider se Reseplaneraren eller här nedan:

Förbindelserna från Dickursby till Flygplatsen och Kervo

Helsingfors-Dickursby IPKNTDR

Helsingfors-Kervo KNTDRZ

Helsingfors-Alberga AELUXY

Helsingfors-Grankulla ELU

Helsingfors-Köklax ELU

Helsingfors-Kyrkslätt LUXY