Ändringar i tidtabellen för linjerna 215, 215A, 238, 243 och 246 på måndag 4.12

Det blir ändringar i tidtabellerna för linjerna 215, 215A, 238, 243 och 246 från och med måndag 4.12. En del av morgonavgångarna tidigareläggs med några minuter och på linje 243 senareläggs också två avgångar. Vissa ändringar görs för att göra resorna till och från skolan smidigare och syftet med andra ändringar är att förbättra bytesförbindelser.


Ändringarna på linjerna 215 och 215A:
•avgång från Alberga station kl. 7.00A tidigareläggs med 3 minuter, den nya avgångstiden är kl. 6.57A
•avgång från Högnäs kl. 7.08A tidigareläggs med 4 minuter, den nya avgångstiden är kl. 7.04A
•avgång från Högnäs kl. 7.30A tidigareläggs med 6 minuter, den nya avgångstiden är kl. 7.24A
•avgång från Källstrand kl. 7.52 tidigareläggs med 4 minuter, den nya avgångstiden är kl. 7.48

Tidtabellen för linjerna 215 och 215A fr.o.m. 4.12

Tidtabellen för busslinjerna 215 och 215A fr.o.m. 4.12

Linjens 238 avgångar tidigareläggs med 3 minuter:
•från Alberga kl. 5.16KT -> 5.13KT
•från Siikaranta kl. 5.52T -> 5.49T
•från Alberga kl. 6.37 -> 6.34
•från Siikaniemi kl. 7.21 -> 7.18

Tidtabellen för linje 238 fr.o.m. 4.12

Ändringar på linje 243:
•avgång från Esbo station kl. 6.48 tidigareläggs med 3 minuter, den nya avgångstiden är kl. 6.45
•avgång från Veikkola kl. 7.25 tidigareläggs med 3 minuter, den nya avgångstiden är kl. 7.22
•avgångarna kl. 12.06 och 13.06 från Veikkola senareläggs med två minuter, de nya avgångstiderna är kl. 12.08 och kl. 13.08.

Tidtabellen för linje 243 fr.o.m. 4.12

Avgångarna måndag till fredag på linje 246 från Esbotorget kl. 7.16KT och Rödskog kl. 7.56T tidigareläggs med 4 minuter, de nya avgångstiderna är kl. 7.12KT och 7.52T.

Tidtabellen för linje 246 fr.o.m. 4.12