Ändringar i tidtabellerna för busslinjerna 787, 788/K/KV, 991 och 996 i Sibbo 3.1

Den 3 januari sker det ändringar i tidtabellerna för busslinjerna 787, 788, 788K, 788KV, 991 och 996. Linjens 788K avgång från Borgå tidigareläggs med 10 minuter. Den nya avgångstiden är kl. 6.05. Linjens 788KV avgång från Järnvägstorget tidigareläggs med fem minuter. Den nya avgångstiden är kl. 7.55. Under skollov kör avgången som linje 788K från Järnvägstorget kl. 7.55. Tidtabellen vid Nickby i riktning mot Borgå ändras inte utan turen stannar vid Nickby kl. 9.05. Också följande turer tidigareläggs med fem minuter på vardagar: linje 787 från Borgnäs avgår i fortsättningen kl. 6.40 och linje 788 från Borgå kl. 6.45. Tidtabellsändringarna görs för att förbättra punktligheten på linjerna.

Avgång kl. 5.42 från Nickby på linje 991 på vardagar tidigareläggs. Den nya avgångstiden är kl. 5.35. Avgången från Eriksnäs på vardagar tidigareläggs med fem minuter. Den nya avgångstiden är kl. 6.05. I fortsättningen är turen i Söderkulla kl. 6.15. De två sista avgångarna på kvällen från Eriksnäs dvs. avgångarna kl. 20.47 och 21.47 på vardagar tidigareläggs med fem minuter i Söderkulla. Turerna fortsätter till Nickby kl. 20.55 och 21.55. Syftet med dessa ändringar är att förbättra bytesförbindelserna i Nickby till linje 985 i riktning mot Kervo samt förbättra förbindelser i Söderkulla till linjerna 841 och 848.

Linje 996 avgång på vardagar kl. 18 från Söderkulla till Kitö: nya avgångstiden är kl. klo 18.05.