Kollektivtrafiken i Helsingforsregionen under julhelgen

Den 23 december kör HRT:s bussar, metro och spårvagnar enligt fredagstidtabellen. Det innebär att också nattrafiken körs natten mot julafton.

På julafton den 24 december kör bussarna, metron och spårvagnarna enligt söndagstidtabeller. Inga turer går efter ca kl. 16..

  • Bussarna kör enligt lördagstidtabeller fram till kl. 16.45 (avgångstid från ändhållplatsen). Bussarna i Kyrkslätt, Kervo och Sibbo slutar att gå lite tidigare, senast ca kl. 16. U-busslinjerna kör enligt lördagstidtabellen fram till kl. 13, därefter endast begränsad trafik.
  • Närtågen kör med glesare turintervall fram till ca kl. 17.30, därefter ingen trafik.
  • Metrotrafiken är inställd från ca kl. 16.
  • Spårvagnstrafiken är inställd från ca kl. 16.
  • Sveaborgsfärjan trafikerar enligt söndagstidtabellen hela dagen.

På juldagen den 25 december startar trafiken enligt söndagstidtabellen ca kl. 11.

  • På juldagen gäller söndagstidtabellerna i busstrafiken i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda fr.o.m. kl. 10.30. I Kervo kör endast busslinje 633N enligt en särskild tidtabell. Busslinjerna i Sibbo och Kyrkslätt körs inte. U-busslinjerna kör endast begränsad trafik.
  • Juldagen kör närtågen med glesare tidtabell än på en vanlig söndagsmorgon fram till ca kl. 11, därefter körs vanlig söndagstrafik. Också nattrafik körs natten mot annandag jul.
  • Metrotrafiken startar ca kl. 11.
  • Spårvagnstrafiken börjar ca kl. 11. Spårvagnslinjerna 5 och 7 börjar trafikera tidigare enligt särskilda tidtabeller.
  • Sveaborgsfärjan trafikerar enligt söndagstidtabellen hela dagen.

Annandag jul den 26 december körs söndagstrafik.

Spårvagnslinje 5 kör enligt färjornas ankomst- och avgångstider.

Tidtabellerna under jul:

  Spårvagn

  Buss

  Tåg

  Metro

Extratrafik till begravningsplatser på julafton

På julafton kör busslinje 24X Stationsplatsen – Sandudd till Sandudds begravningsplats. Linjerna 226A och 246K kör till Klockarmalmens begravningsplats och linje 722 som har extra avgångar till Furumo begravningsplats.

Linje 24X kör medsols i Sandudd. Bussen avgår från hållplatsen Posthuset (2038) var 15:e minut kl. 10.40-16.10.
Från hållplatsen Sandudd (1269) på Sanduddsgatan avgår bussen var 15:e minut kl. 11.00-16.30.

Rutten för busslinjerna 24 och 24X på julafton (karta i pdf-format)


HRT:s kundservice under julhelgen

HRT:s serviceställe på Järnvägstorget har öppet på fredag 22.12 kl. 7.30-17 och på lördag 23.12 kl. 10-15. HRT:s serviceställe i Östra centrum har öppet på fredag 22.12 kl. 10-17.15. Båda serviceställena är stängda 24.-26.12.

HRT:s kundservice, tfn 09 4766 4000, ger personligt rådgivning på julafton mellan klockan 8 och 15 och på juldagen samt på annandag jul mellan klockan 9 och 17.

Kundservicen på HRT:s kontrollavgiftskontor stänger kl. 14.00 fredag 22.12.

Kundservicen är stängd på grund av renoveringen 27.12.2017-2.1.2018. Under renoveringen betjänar kundservicen kunderna per telefon må – fre kl. 9.00-13.00.