Närtågstrafiken återgår till det normala

Uppdaterad12.12.2017 kl. 16.54

E- (Helsingfors-Köklax), Y- (Helsingfors-Sjundeå) och X- (Helsingfors-Kyrkslätt) tågen återgår till det normala. Det första E-tåget från Helsingfors avgår kl. 16.45. Det kan dock förekomma förseningar. Det första Y-tåget till Sjundeå avgår kl. 17.23.