Plattformsändringar på Hagnästorgsgatan 3.1. Ny plattform tas i bruk

Det sker ändringar i plattformarna på Hagnästorgsgatan onsdagen den 3 januari. Förutom plattformarna 18 och 19 blir det en ny plattform 16. Samtidigt flyttas plattform 18 några meter åt norr. Efter förändringen använder endast linje 51 plattform 19.

Plattformarna fr.o.m. 3.1

  • Plattform 16 (H2520): 26, 616, 621, 622 och 623/B.
  • Plattform 18 (H2502): 73 och 74
  • Plattform 19 (H2504): 51

Hakaniementorikatu