Ändringar i tidtabellen vid mellanhållplatserna för linje 562 fr.o.m. 29.1

Turtätheten på linje 562 har inte varit jämn under vardagar. Därför blir det små ändringar i tidtabellerna vid mellanhållplatserna. Tidtabellen ändras på måndag 29.1.

Tidtabellen för linje 562 fr.o.m. 29.1