Ändringar i tidtabellerna för linjerna 572 och 574 från 5.2

Tidtabellerna för linjerna 572 Mellungsbacka – Håkansböle – Myrbacka och 574 Pejas – Aviapolis – Myrbacka justeras och det blir ändringar i tidtabellerna från 5.2. Hållplatstidtabellerna vid Lejle och Stubbacka och körtiderna mellan hållplatserna på Ring III anpassas för att bättre motsvara verkliga körtider. Ändringarna påverkar också avgångstiderna från ändhållplatserna.

Tidtabell för linje 572 fr.o.m. 5.2

Tidtabell för linje 574  fr.o.m. 5.2