Hållplats H1026 Gyldénsvägen på Drumsö på måndag 5.2

Hållplatsen Gyldénsvägen H1026 på Drumsö flyttas ca 100 m måndagen den 5 februari. Ändringen påverkar alla linjer som använder hållplatsen dvs. linjerna 20, 21 och 21B. Arbetena beräknas pågå till 9.2.

Gyldenintie 1026