Extra trafik till Mässcentrum med spårvagnslinje 7M under veckosluten 10. – 11.2 och 17.-18.2

På veckosluten 10.–11.2 och 17.–18.2 körs extra trafik till Mässcentrum i form av spårvagnslinje 7M.

Extra turer körs på lördagar från Järnvägstorget kl. 10.26-19.47 och från Mässcentrum kl. 10.00-19.20 ca var 10:e minut. På söndagar körs extra turer från Järnvägstorget kl. 10.32-16.44 och från Mässcentrum kl. 10.05-16.18 ca var 12:e minut.

Linje 7M kör rutten Järnvägstorget – Hagnäs – Sörnäs – Mässcentrum och samma rutt tillbaka. På Järnvägstorget avgår spårvagnen från hållplatsen på Mikaelsgatan mittemot Fennias hus. Från Mässcentrum avgår spårvagnen i riktning mot Sörnäs från hållplatsen Mässcentrum (H0614). Spårvagnen kör via Bangårdsvägen och Stinsgatan till Banbyggarvägen.

För att planera din kollektivtrafikresa till och från Mässcentrum, se Reseplaneraren