Förseningar och inställda turer i närtågstrafiken på tisdagsförmiddag 6.2

Det är förseningar och inställda turer i lokaltågstrafiken på tisdagsförmiddagen 6.2 på grund av ett signalfel.

Vartannat I-tåg ställs in kl. 9.46-10.26 dvs. avgångarna -06, -26 och -46 körs inte.

Vartannat K-tåg blir N-tåg mellan Helsingfors-Kervo kl. 10.01-10.41 dvs. avgångarna från Helsingfors kl. 10.01 och 10.21.