Hållplats Böle station (H2137) flyttas på onsdag 21.2

Updatering 11 Juni: Gälla tills 13 Juni

Hållplatsen Böle station (H2137) på Stinsgatan flyttas ca 100 m framåt till en tillfällig hållplatsstolpe på grund av arbeten. Förändringen påverkar busslinje 551 och den beräknas gälla åtminstone tills Maj.
Pasilan asema H2137