Hållplats H1600 vid Norra Haga station flyttas till nytt läge 20.2

Hållplatsen Norra Haga station H1600 flyttas permanent ca 30 m på grund av arbeten på tisdagen den 20 februari. Förändringen påverkar alla busslinjer som använder hållplatsen dvs. närbussarna 31 och 32 samt linje 40. En del av stationen stängs av under arbetena och också parkeringsområden dras in. Också taxistationen flyttas.

Pohjois-Haagan asema