Hållplats Höstvägen H3267 flyttas på onsdag 14.2

Hållplatsen Höstvägen H3267 på Kyrkobyvägen flyttas ca 100 m bakåt på grund av arbeten på onsdagsmorgon 14.2. Ändringen påverkar busslinjerna 61N, 73/N, 79/N, 554, 561, 701. Busslinje 61N har inte en ersättande hållplats, de närmaste ersättande hållplatserna är Högsommarvägen H3205 och Gamla Staffansbyvägen H3269. Arbetena beräknas pågå i flera månader.

Syystie H3267