Linjerna 20N, 21 och 21B på undantagsrutt på Drumsö från måndag 19.2 på grund av arbeten

Linjerna 20N, 21 och 21B kör undantagsrutten på Drumsö från måndag 19.2 på grund av arbeten. Arbetena beräknas pågå fram till sommaren 2019.

Undantagsrutt för linjerna 21 och 21B:

Linjerna kör inte via följande hållplatser: (Hallonnäsgränd) ”H1045”, (Hallonnäsgränd) ”H1046”, (Skinnbyxvägen) ”H1047”, (Heikasplatsen)”H1062”.

Undantagsrutten: Melkögatan – Skinnbyxvägen – Hallonnäsgatan – Melkögränd – Österviksgatan – Skinnbyxvägen – Melkögatan.


Undantagsrutt för linje 20N:

Linjen kör inte via följande hållplatser: (Heikasvägen)”H1043”, (Heikasvägen)”H1044”, (Skinnbyxvägen) ”H1045”, (Hallonnäsgränd) ”H1046”,(Hallonnäsgränd) ”H1047”, (Heikasplatsen)”H1062”.

Ersättande hållplatser: Hållplatsparet Heikasvägen vid Smedjeviksparken och Skinnbyxvägen H1048, Melkögatan H1052 och Melkögatan H1053.

Undantagsrutten i riktning mot Enåsen: Heikasvägen - Melkögatan – Skinnbyxvägen – Hallonnäsgatan – Melkögränd – Österviksgatan – Skinnbyxvägen – Melkögatan.
Undantagsrutten i riktning mot centrum: Heikasvägen – Melkögatan – Melkögränd – Hallonnäsgatan- Skinnbyxvägen – Melkögatan – Heikasvägen
 

Vattuniemi poikkeusreitti