Ändringar i tidtabellerna för linjerna 738, 962, 967, 973, 975, 982, 985, 986 och 989 fr.o.m. 25.3

Banarbeten på stambanan (Helsingfors-Tammerfors) försenar fjärrtågtrafiken från och med den 25 mars och dessa förändringar påverkar också tidtabellerna för R-, D- och Z-tågen. (Mer information om tidtabellsändringar i tågtrafiken hittar du här.)

Samtidigt blir det ändringar i tidtabellerna för följande anslutningsbussar i Kervo, Tusby och Träskända: 738, 962, 967, 973, 975, 982, 985, 986 och 989.

Också de två första avgångarna på vardagsmorgonen på linje 665 (N) från Hyökännummi tidigareläggs. Turen kl. 04.45 på linje 665N avgår i fortsättningen kl. 04.40 och turen kl. 05.20 på linje 665 avgår kl. 05.10. Avgångstiderna från Träskända station i riktning mot Helsingfors ändras inte.


Tidtabellerna för anslutningsbussarna fr.o.m. 25.3:

U665, U665N (fr.o.m. 26.3)

738

962

967

973

975

982

985

986-989