Ändringar i tidtabellerna för R-, D- och Z-tåg från 25.3

Banarbeten på stambanan (sträckan Helsingfors-Tammerfors) påverkar fjärrtågtrafiken från och med 25.3.

Ändringarna i tidtabellerna för fjärrtågen påverkar också tidtabellerna för närtågen.

  • Avgångstiderna för R-tåg som kör mellan Helsingfors och Riihimäki/Tammerfors tidigareläggs med ca 15 minuter, sen kväll borträknad.
  • Avgångstiderna för D-tåg som kör mellan Helsingfors och Riihimäki tidigareläggs till största delen med 10–25 minuter.
  • Också tidtabellen för vissa Z-tåg som kör mellan Helsingfors och Lahtis ändras.
  • Avgångstiderna för T-tåg från Riihimäki tidigareläggs med fem minuter, men detta påverkar inte tidtabellerna vid de övriga stationerna.

       

Tidtabellerna fr.o.m. 25.3

Helsingfors-Dickursby IPKNTDRZ

Helsingfors-Kervo KNTDRZ

Helsingfors-Träskända DRT

Helsingfors-Jokela RT

Från Dickursby till Kervo och flygplatsen