Arbeten på Böle bro kan orsaka förseningar i kollektivtrafiken

Byggarbeten vid kollektivtrafikterminalen vid Böle bro kan orsaka förseningar i kollektivtrafiken från och med måndagen den 26 mars.

Arbetena kan påverka spårvagnslinje 7 i riktning mot Västra terminalen samt busslinjerna 23 i riktning mot Järnvägstorget, 50 och 59 i riktning mot Hertonäs, 58 och 58B i riktning mot Östra centrum, 506 i riktning mot Kvarnbäcken, 518 i riktning mot Kungsbacka och 551 i riktning mot Böle.