Förändringar i spårvagnarnas depåturer 3.4

Det blir ändringar i spårvagnarnas depåturer den 3 april.  Artic-vagnar som har större passagerarkapacitet flyttas till linjerna 4 och 10. Det innebär att en del av depåturerna på linjerna 4 och 10 i praktiken körs från Forsby i stället för Tölö och på motsvarande sätt körs en del av depåturerna på linjerna 2, 3 och 7 från/till Tölö.

De nya tidtabellerna fr.o.m. 3.4 hittar du i Reseplaneraren eller här: Tidtabellerna för spårvagnslinjerna 1-10 fr.o.m. 3.4