Hållplats Böle station (H2135) flyttas på onsdag 14.3

Updatering 11 juni: Gällä fram till 13 juni

Onsdagen den 14 mars flyttas hållplatsen Böle station (H2135) på Stinsgatan ca 50 m framåt till ett nytt läge vid en tillfällig hållplatsstolpe på grund av arbeten. Detta påverkar busslinjerna 50, 58, 58B, 59 och 518.

Pasila H2135