Hållplats Heidehofsgränden V6417 flyttas tillfälligt på fredag 9.3

Hållplatsen Heidenhofsgränden (V6417) på Heidenhofsvägen flyttas tillfälligt ca 40 m framåt på grund av arbeten. Det nya läget börjar gälla i början av morgontrafik fredagen den 9 mars.

Heidehofinkuja