Hållplats Martas (H1618) på Krämarvägen flyttas 28.3

Updatering 1.8; Hållplatsen tas i bruk 7.8

Hållplatsen Martas (H1618) på Krämarvägen flyttas till nytt läge på grund av sanering av vattenledning onsdagen den 28 mars. Ändringen påverkar linjerna 36, 51, 54 och 553K. Arbetet beräknas pågå ca i 3-4 månader.

H1618 Marttila