Hållplatser Gamla Staffansbyvägen på Kyrkobyvägen flyttas onsdag 21.3

Updatering 22.10. Hållplatsen H3270 flyttas till vanligt plats veckan 43.

Updatering 6.11. Hållplatsen H3269 flyttas till vanligt plats 7.11.

Hållplatser Gamla Staffansbyvägen (H3269 och H3270) på Kyrkobyvägen flyttas tillfälligt ca 100 m onsdagen den 21 mars. Ändringen påverkar linjerna 61N, 79, 79N, 554, 560, 561 och 701. Detta beräknas gälla i 2-3 månader.

Kirkonkyläntie