Nya hållplatser vid Hansgatan 4 tas i bruk 6.3 i Asola

Tisdagen den 6 mars tas nya hållplatser i bruk i Asola i Vanda. De nya hållplatserna på Hansgatan är ”Hansgatan 4” (V7231) och ”Hansgatan 4” (V7232) och de trafikeras av linje 625.
Hansinkatu 4