Spårvagnshållplats H0115 och busshållplatserna H1380 och H1381 på Stockholmsgatan flyttas på onsdag 28.3

Updatering 7.5. Hållplatsen H1381 Stockholmsgatana till vanligt plats fr.o.m 14.5

Onsdagen den 28 mars flyttas spårvagnshållplatsen Mejlans sjukhus H0115 och busshållplatserna Stockholmsgatan H1380 och H1381 på Stockholmsgatan ca 50 m bakåt. Linjerna 58B och 506 kan inte använda den tillfälliga hållplatsen H1380 utan linjerna stannar i fortsättningen vid hållplatsen Haartmansgatan H1323.

Den tillfälliga busshållplatsen (H1380) på Stockholmsgatan är inte tillgänglig så vi rekommenderar att vid behov använda spårvagnshållplatsen Mejlans sjukhus (H0116) eller busshållplatserna Tölö tull (H1378) eller hållplatsen Haartmansgatan H1323.

Tukholmankatu pysäkkisiirto