Turer som kör från Ingå via Kyrkslätt till Helsingfors blir U-turer igen fr.o.m. måndag 12.3

HRT har ingått ett avtal med tre bussbolag så att fjärrbussturer som kör längs Västerleden från Ingå via Sjundeå och Kyrkslätt till Helsingfors blir åter U-trafik från och med måndag 12.3. I fortsättningen är linjernas linjetecken 192 (K, T, V). I Helsingfors använder linjerna Kampens fjärrbussterminal dit bussarna kör via Norra Järnvägsgatan. Linjen har tre olika ruttversioner i Helsingfors: T-turerna kör via Drumsö och V-turerna via Lemisholmens anslutning.  Version 192K kör däremot direkt längs Västerleden.

I Kyrkslätt använder linjerna hållplatserna (Kyrkslättsporten) på stamvägen 51 med undantag av två turer på linje 192K: turen kl. 7.00 till Helsingfors och turen från Kampen till Ingå kl. 15.45. Linjen har sammanlagt 7 avgångar per dagen i båda riktningar. Linjernas tidtabeller och hållplatser på Västerleden hittar du i fortsättningen i Reseplaneraren och från Tidtabeller i utskrivbar form. Linjerna körs av Oy Pohjolan Liikenne Ab, Ampers Busstrafik Ab och Wikströms Busstrafik Ab.