Vandringen Via Crucis påverkar spårvagnstrafik på torsdag och lördag 29.3 och 31.3

Spårvagnslinje 7 kör undantagsrutten i Helsingfors centrum på skärtorsdag 29.3 och lördag 31.3. Orsaken är Via Crucis-vandringen som ordnas på lördag och övningar som ordnas på torsdag.

Linje 7 kör undantagsvis via Kajsaniemigatan och Järnvägstorget under följande tider:
•torsdag 29.3 kl. 21.45–22.15
•Lördag 31.3 kl. 21.15–22.30

Hållplatserna Snellmansgatan, Riksarkivet, Regeringsgatan, Senatstorget, Alexandersgatan och Mikaelsgatan trafikeras inte.

Dessutom kan passionsspelet Via Crucis orsaka förseningar för andra spårvagns- och busslinjer som kör längs Kajsaniemigatan på lördagskvällen.