Vissa busslinjer i södra Esbo får ny tidtabell 12.3

Måndagen den 12 mars blir det ändringar i tidtabellerna för busslinjerna 111, 145, 146, 146N, 165, 531 och 542 i södra Esbo samt för linje 224 Alberga–Domsby.

•På linje 111 tidigareläggs vardagsavgångar (må-fr) under rusningstid på eftermiddagen från Otnäs.
•Linje 145 får en ny avgång måndag-lördag i sen kväll i båda riktningar. Passertiden vid Sökötorget tidigareläggs med en minut på alla dagar.
•Linje 146 får en ny avgång må–fr från Stensvik kl. 5.03.
•Nattbuss 146N får en ny avgång må-sö från Kampen kl. 23.47.
•På linje 165 tidigareläggs avgångarna från Köklax må-fr med två minuter. Passertiderna vid Bastuviken blir oförändrade.
•Linje 224 må–fr får några nya avgångar och ökad turtäthet. De första avgångarna från Domsby tidigareläggs så att det blir möjligt att byta vid Grankulla station till tågen mot Helsingfors.
•Linje 531 får en ny avgång må–fr från Distby kl. 6.16. Turen ersätter avgången på linje 531B som avgick på samma tid.
•På linje 542 må–fr börjar den tätare turintervallen tidigare på eftermiddagen från Sökö.

 

Tidtabell för linje 111

Tidtabell för linje 145

Tidtabell för linje 146

Tidtabell för linje 146N

Tidtabell för linje 165

Tidtabell för linje 224

Tidtabell för linje 531

TIdtabell för linje 542