Ändhållplats Esbotorget inte i bruk 20.4 kl. 22 – 21.4 kl. 20

Ändhållplatsen för linjerna 227, 246(K) och 582 på Esbotorget är indragen från fredagen den 21 april kl. 22.00 till lördagen den 22 april kl. 20.00 på grund av marknader.

Den tillfälliga avgångshållplatsen för linjerna 227, 246(K) och 582 är hållplatsen Esbo station E6017 vid Esboporten.