Banarbeten påverkar L-tågen på sträckan Esbo-Masaby nattetid 15.-20.4

På kustbanan mellan Esbo och Masaby görs banarbeten nattetid kl. 23.10-5.00 mellan söndag 15.4 och fredag 20.4. Arbetena orsakar ändringar i tidtabellerna och spåren för L-tågen.

Ändringar i L-tågstrafiken

  • Kyrkslätt-Helsingfors kl. 23.29 försenas med 5 minuter.
  • Helsingfors-Kyrkslätt kl. 23.33 försenas med några minuter.
  • Kyrkslätt-Helsingfors kl. 0.29 försenas med 5 minuter.

L-tågen i riktning mot Helsingfors använder spår 1 på stationerna mellan Grankulla och Masaby kl. 23.10-5.00 .