HRT:s trafik under valborg

HRT:s trafik kör enligt fredagstidtabeller på måndag 30.4 och enligt söndagstidtabeller på tisdag 1.5. Servicetrafiken i Sjundeå kör 30.4 som på måndagar. Både på valborgsmässoafton och på första maj sätts in flera extra avgångar i buss-, metro- och närtågstrafiken. Spårvagnslinjerna i centrum kör avvikande rutter från och med kl. 16 på valborgsmässoafton.

På valborgsnatten har bussar och närtåg extra avgångar och metron kör tre timmar längre än vanligt.

Metron kör tre timmar längre än vanligt så att turtätheten på sträckan Hagalund-Östra centrum är 5 minuter och på sträckorna Östra centrum-Nordsjö/Mellungsbacka samt Hagalund-Mattby 10 minuter.

Metrons sista avgångar:
M1 från Mattby till Nordsjö kl. 2.09, från Kampen till Nordsjö ca kl. 2.27 och från Nordsjö till Mattby kl. 2.05, från Järnvägstorget till Mattby ca kl. 2.26
M2 från Hagalund till Mellungsbacka kl. 2.20, från Kampen till Mellungsbacka ca kl. 2.32 och från Mellungsbacka till Hagalund kl. 2.00

Under valborgsnatten kör metrons anslutningslinjer 84 och 85B från Hertonäs metrostation i riktning mot Degerö tre timmar längre än vanligt. I övrigt slutar metrons anslutningslinjer att köra som vanligt.
 
Bussarnas extra avgångar på valborgsmässoafton

På valborgsnatten körs följande extra tåg:
• L-tågen Helsingfors-Kyrkslätt kl. 1.33, 2.33 och 5.03 samt Kyrkslätt-Helsingfors kl. 1.29, 2.29 och 3.29
• P-tågen från Helsingfors kl. 1.28, 1.58, 2.28 och 2.58
• I-tågen från Helsingfors kl. 0.36, 1.06, 1.36, 2.06 och 2.36

Avvikande rutter i spårvagnstrafiken på valborgsmässoafton

Spårvagnslinjer som vanligen kör via Salutorget kommer att köra avvikande rutter fr.o.m. kl. 16 på valborgsmässoafton på grund av att statyn Havis Amanda får sin studentmössa.

Spårvagnslinje 2 kör via Mannerheimvägen, Bulevarden och Fredriksgatan till ändhållplatsen för linje 1 i Eira.
Spårvagnslinje 3 kör från Fredriksgatan till ändhållplatsen för linje 1 i Eira. Östra delen av Fabriksgatan trafikeras inte.

Spårvagnslinjerna 2 och 3 ersätts delvis med buss 3X, som kör rutten Södra kajen - Skeppsbrogatan - Fabriksgatan - Skepparegatan - Fredriksgatan - Bulevarden - Albertsgatan – Båtsmansgatan var 10 minut kl. 16.00 - 1.20.

Karta över rutten för busslinje 3X

Också Alexandersgatan fredas för fotgängare fr.o.m. kl. 16 på valborgsmässoafton.

Spårvagnslinjerna 4 och 5 kör undantagsrutt från Skatudden som går via Kronohagen och Järnvägstorget. Alexandersgatan mellan Senatstorget och Studenthuset trafikeras inte.
Spårvagnslinje 7 kör via Järnvägstorget. Linjerna trafikerar inte Alexandersgatan eller Kronohagen.

Extra avgångar på första maj

På första maj är det söndagstidtabellerna som gäller. I buss-, spårvagns- och närtågstrafiken körs extra avgångar.

Bussarnas extra avgångar 1.5

Till Brunnsparken kör extra busslinje 18V. Bussen kör med 10 – 15 minuters mellanrum mellan Eira, Kampen och Mejlans kl. 8.30 – 20.
Busslinjerna 321 och 322 som kör på Vichtisvägen har extra avgångar kl. 9.30 – 14. Linje 785K har extra avgångar från Nickby till Helsingfors kl. 8.50 och 10.50.

Spårvagnarna har extra trafik enligt följande:
linje 2B Järnvägsstationen – Brunnsparken kl. 9 – 20 ca med 10 – 12 minuters mellanrum
linje 3B Linjerna – Hagnäs – Järnvägsstationen – Eira – Brunnsparken  kl. 9 – 20 ca med 10 – 12 minuters mellanrum
linje 10B Granvägen – Kirurgen kl. 9 – 19 ca med 12 minuters mellanrum

E-tåget kör som på lördagar dvs. var 30 minut från Helsingfors kl. 9.27 - 21.27 och från Köklax kl. 9.36 – 22.06.

HRT:s serviceställen har öppet på valborgsmässoafton

• Böle kl. 8.30-16.00
• Östra centrum kl. 10.00-17.15
• Järnvägstorget kl. 7.30-17.00
• HRT:s kontrollavgiftskontor kl. 8.30-14.00