Linje 17 på undantagsrutt 30.4 fr.o.m. kl. 16

Linje 17 kör undantagsrutt på måndag 30.4 från och med kl. 16 fram till trafikens slut på grund av att Havis Amanda får sin studentmössa.

I riktning mot Sundholmen körs rutten: Egen rutt - Elisabetsgatan - Kajsaniemigatan - Brunnsgatan - Postgatan - Mannerheimvägen - Skillnadsgatan - Nylandsgatan - Georgsgatan - Högbergsgatan – egen rutt.

Linjen trafikerar inte hållplatserna Estnäsgatan (2011), Kyrkogatan (2009), Riddarhuset (2007), Salutorget (2005), Norra Magasinsgatan (2108), Olympiaterminalen (1988), Brunnsparken (0436) och Jungfrustigen (0438).

I riktning mot Hagnäs körs rutten: Egen rutt - Kaptensgatan - Högbergsgatan - Georgsgatan - Skillnadsgatan - Mannerheimvägen - Brunnsgatan - Kajsaniemigatan – egen rutt.

Linjen trafikerar inte hållplatserna Jungfrustigen (0439), Brunnsparken (1984), Olympiaterminalen (1987), Norra Magasinsgatan (1985), Riddarhuset (2006), Kyrkogatan (2008), Estnäsgatan (2010), Elisabetsgatan (2012) och Snellmansgatan (0455).

Undatagsrutt för linje 17