Närtågen N mot Kervo och I mot flygplatsen och Helsingfors, trafiken är på väg att normaliseras

Närtågen N coh I: trafiken är på väg att normaliseras.

På söndag närtågen N mot Kervo och I mot flygplatsen och Helsingfors , stannade ej mellan Åggelby och Dickursby. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 11:40 - 13:00. Till mellanliggande station (Bocksbacka, Malm, Parkstad, Mosabacka) med N-tåget från Dickursby.