Störningar i HRT:s tidtabellsskärmar på terminalerna och stationerna

De tidtabellsskärmar som befinner sig på stationerna och terminalerna visar delvis felaktiga avgångstider på måndag 2.4. Trafiken går enligt söndagstidtabeller. Orsaken till problemet är ett systemfel, och därför syns det avgångar som går på en vanlig vardag men inte på annandag påsk. Det handlar om en del av de skärmar som visar alla avgångar från en terminal eller en station.

Skärmarna på enskilda hållplatser samt alla skärmar som visar metroavgångar på metrostationerna eller närtågsavgångar på järnvägsstationerna visar dock rätt information.

Vi beklagar störningen.