Ändringar i kollektivtrafiken 19.5 på grund av Helsinki City Running Day

Uppdatering 14.5. Ändring i U-linjernas undantagsrutt: Linjerna kör under evenemanget rutten Mannerheimvägen – Nordenskiöldsgatan – Savolaxgatan – Böle – Skogbackavägen – Tusbyleden.

Evenemanget Helsinki City Running Day påverkar kollektivtrafiken i Helsingfors centrum på lördag 19.5 kl. 11.30 – 21. Detta gäller spårvagnarna 1, 2, 3, 6T, 8, 9 , busslinjerna 8X, 14,18, 20, 21/B,  24, 502, 551 och U-busslinjerna 280, 643T, 644, 662/T, 665/A/B/N. Evenemanget kan orsaka förseningar på busslinjerna 58, 69, 506, 551 och 848. Linjer som är på undantagsrutt stannar vid de hållplatser som ligger längs rutten. Närmare uppgifter om ändringar hittar du i Reseplaneraren.

 

Avvikande rutter för spårvagnarna och ersättningsbussarna

Linje 1 kör kl. 12.00 – 18.00 i båda riktningar rutten: Mannerheimvägen – Nordenskiöldsgatan – Viborgsgatan – Västra Brahegatan – Helsingegatan.. (Karta över undantagsrutten). Linjen trafikerar inte hållplatserna ”Operan” (0241 och 0242), ”Stadsträdgården” (0243 och 0244), ”Borgbacken” (0245 och 0246) samt ”Idrottshuset” (0247 och 0248).

Linje 2 vänder om vid Salutorget kl. 12.00 – 18.00. (Karta över undantagsrutten). Linjen trafikerar inte hållplatserna ”Olympiaterminalen” (0434 och 0435) och ”Södra kajen” (0432 och 0433).

Spårvagnslinje  3 kör till ändhållplatsen för linje 1A på Båtsmansgatan kl. 12.00 – 18.00. (Karta över undantagsrutten). Linjen trafikerar inte hållplatserna Olympiaterminalen (0434 och 0435), Brunnsparken (0436 och 0437), Jungfrustigen (0438 och 0439), Kaptensgatan (0440 och 0441) samt Eira sjukhus (0442 och 0443).

  • Den ersättande busslinjen 3X kör ca kl. 11.30 – 21.00 mellan Glaspalatset och Jungfrustigen (via Bulevarden och Fredriksgatan). Man kan byta till buss vid hållplatsen ”Glaspalatset” (1902). På Mannerheimvägen använder linjen busshållplatserna, annars stannar ersättningsbussen på de spårvagnshållplatser som ligger längs rutten.

Linje 6T kör till Västra terminalen via Kampen (kör som linje 7) kl. 15.30 – 19.00.  Linjen trafikerar inte Mannerheimvägen, Bulevarden och Sandviken.

Linje 8 kör ca kl. 12.00 – 21.00 rutten Arabiastranden – Tavastvägen – Sturegatan – Västra Brahegatan – Sörnäs (M) – Tavastvägen – Arabiastranden. Undantagsrutt, karta Linjen trafikerar inte hållplatserna ”Idrottshuset” (0247 och 0248), ”Borgbacken” (0245 och 0246), ”Stadsträdgården” (0243 och 0244) samt ”Operan” (0241 och 0242).  (Karta över undantagsrutten)

  • Den ersättande busslinjen 8X kör undantagsrutten ca kl. 12.00 – 21.00 när Helsingegatan är avstängd för trafik. Som ändhållplats i Berghäll är hållplatsen ”Idrottshuset” (2148) och som avgångshållplats ”Idrottshuset” (2147) på Västra Brahegatan, dit bussen kör via Nordenskiöldsgatan och Viborgsgatan. Crusellbron är avstängd för trafik och det innebär att linjen kör till vändplatsen på Sundholmen. Linjen trafikerar inte Utterhällen.

Linje 9 kör till Sundholmen ca kl. 15.20 – 16.00.

 

Avvikelser i busstrafiken

Linje 14 kör kl. 15.00 – 18.30 rutten Skepparegatan – Fabriksgatan – Rådmansgatan – Petersgatan - Kaptensgatan – Fabriksgatan – Skepparegatan. Linjens ändhållplats är då ”Jungfrustigen” (1207)) (Karta över undantagsrutten).  Linjen trafikerar inte hållplatserna ”Fabriksparken” (1179 och 1180), ”Styrmansgatan” (0444 och 0445), ”Munkholmsgatan” (1185 och 1186), ”Ärtholmsgatan” (1187 och 1188), ”Grundsundsgränden” (1189 och 1190), ”Henry Fords gata”, (1191 och 1192), ”Rönnskärsgatan” (1193 och 1194) samt ”Ärtholmskajen” (1195 och 1196).

Linje 18 kör kl. 15.00 – 18.30 rutten: Skepparegatan – Petersgatan – Kaptenskgatan – Fabriksgatan – Skepparegatan. Linjens ändhållplats är då ”Eira sjukhus” (1176) (Karta över undantagsrutten). Hållplatserna Eira sjukhus (1175) och Eira (1177 och 1178) trafikeras inte.

Linje 20 kör inte kl. 11.30 – 20.30 till Enåsen. och via Gyldensgatan. Ersättande hållplatser är ”Braxviksparken” (1060 och 1061). Linjens ändhållplats är hållplatsen Melkögränd (1051) på Österviksgatan. (Karta över undantagsrutten). Linjen kör rutten Drumsövägen – Mörtnäsvägen – Wavulinsvägen – Heikasvägen – Melkögatan – Hallonnäsgränd – Hallonnäsgatan – Melkögatan – Österviksgatan. Linjen trafikerar inte hållplatserna ”Gyldénsvägen (M)” (1026 och 1027), ”Drumsö kyrka” (1028 och 1029), ”Doppingbrinken” (1030 och 1031), ”Taxnäsvägen” (1032 och 1033), ”Snappgränd” (1034 och 1035), ”Kopparuddsvägen” (1036 och 1037), ”Björkholmsvägen” (1038 och 1039) samt ”Enåsen” (1040).

Linjerna 21/B: På Drumsö kör linjerna kör kl. 11.30 – 20.30 via Drumsövägen och Mörtnäsvägen. Det innebär att linjerna inte trafiken hållplatserna ”Gyldensvägen” (1026 och 1027). (Karta över undantagsrutten). Ersättande hållplatser är ”Braxviksparken” (1060 och 1061).

Linje 24 kör kl. 15.30 – 18.30 rutten: Högbergsgatan – Fabriksgatan – Skepparegatan – Petersgatan – Kaptensgatan. (Karta över undantagsrutten). Linjens ändhållplats är då ”Kaptensskvären” (1205). Hållplatserna ”Kaptensskvären” (1206), ”Havstorget” (1208), ”Havsgatan”(1209) samt ”Jungfrustigen” (1207) trafikeras inte.

Linje 502:  Tallbackavägen avstängs för trafik redan på fredag 18.5 kl. 18.00. Linjen kör fram till dess att Helsingegatan avstängs för trafik 19.8 kl. 12.00 i båda riktningar rutten:  Helsingegatan – Runebergsgatan – Rosavillagatan. Hållplatserna ”Tölö sporthall” (2064 och 2065) är inte i bruk.

När Helsingegatan är avstängd för trafik lördagen den 19 maj kl. 12.20 – 21.00, kör linjen via centralstationen. (Karta över undantagsrutten). Hållplatserna ”Berghälls ämbetshus” (0226, 0253 och 2129), ”Castrénsgatan” (0227 och 0228), ”Kommunernas hus” (0229 och 2128), ”Wallinsgatan” (2126 och 2127), ”Diakoniparken” (2066 och 2067), ”Tölö sporthall” (2064 och 2065), samt ”Spåramuseet” (1328 och 1329) trafikeras inte.

  • Avgångarna kl. 12.20 – 20.22 från Havshagen kör enligt följande: Havshagen – Hagnäs strand – Broholmsgatan –Kajsaniemigatan – Vilhelmsgatan – Mikaelsgatan – Brunnsgatan– Mannerheimvägen – Arkadiagatan – Runebergsgatan– Topeliusgatan.
  • Avgångarna kl. 12.06 – 20.06 från Alberga station kör rutten Topeliusgatan – Runebergsgatan – Arkadiagatan - Mannerheimvägen – Postgatan – Brunnsgatan - Kajsaniemigatan - Broholmsgatan – Hagnäs strand – Sörnäs strandväg – Aspnäsgatan.

Linjerna 502 och 280: Hållplatserna ”Munksnäsplatsen” (1388) är inte i bruk kl. 11.30-17.00.

Linje 551 stannar inte vid hållplatsen ”Munksnäsplatsen” (1406) kl. 11.30-18.00 i riktning från Tapioplatsen till Böle. Munksnäsplatsen (1500) fungerar som ersättande hållplats.

Linjerna 643T, 644, 662/T, 665/A/B/N som vanligtvis kör via Helsingegatan kör kl. 12.20 – 21.00 rutten Mannerheimvägen – Nordenskiöldsgatan – Savolaxgatan – Böle – Skogsbackavägen – Tusbyleden.

Evenemanget kan orsaka förseningar för busslinjerna 58, 69, 506, 551 och 848 ca kl. 11.30 – 15.40 på Nordenskiöldsgatan. Det kan också förekomma störningar i trafiken i Helsingfors centrum på grund av evenemanget.